Отфрлајќи ја претставката на заменикот Оливер Андонов поднесена до Антикорупциската комисија, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, вели единствените решенија за распоредување на вработени во МВР, ги правел согласно  член 44 став 4 и 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија кои предвидуваат дека министерот може да изврши најмногу 15 разрешувања или распоредувања на пониско или повисоко место на носител на раководна позиција.

– Нагласувам дека  сите овие решенија за  распоредување  на работниците на конкретни работни места во Министерството се донесени пред денот на донесување на Одлуката за распишување на избори за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија. Од друга страна, заради  нормалното функционирање на МВР и поради недостаток на работници во одредени организациски единици во МВР, после денот на донесување Одлука за распишување на избори за избор на пратеници во Собранието, се донесени Наредби со кои определени работници се задолжуваат  да извршуваат работи и задачи  од конкретни работни места каде се појавува недостаток од полициски кадар, за ограничен временски период од 30 дена, објасни денеска Спасовски.

Тој вели тие наредби не претставуваат Решенија за распоредување и тоа е исклучиво законско право на Министерот за внатрешни работи регулирано со член 153 и 154 од Законот за внатрешни работи.

– Вакви наредби потпишувам секојдневно на предлог од директорот на БЈБ и за нив нема никаква реакција. Министерството за внатрешни работи е  еден од најголемите и најчувствителните државни органи со над 12.000 вработени и можете да замислите што ќе се случи доколку престанам да потпишувам акти со кои ќе се сопре тековното функционирање на органот, рече министерот.

Тој истакна дека го почитува  Мислењето на Државната комисија за спречување на корупција бр. 42-6980/2 од 09.09.2016 година и Мислењето  бр. 12-4119/25 од 16.11.2016 година  доставено до Министерството за внатрешни работи  каде јасно  е наведено дека од денот на донесување на Одлука за распишување на избори до завршување на изборот на пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија постои законска пречка да се врши распоредување и унапредување на лица вработени во органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независни регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и други државни органи.

Според него, Државната комисија за спречување корупција со денешните постапки, само покажува дека нема капацитет да биде нешто повеќе од партиска инсталација  на Владата и функционерите на ВМРО-ДПМНЕ.