Деновиве, групите на социјалните мрежи, кои се оформени од студенти за прашања што ги тангираат овие млади луѓе, вријат од коментари кои се однесуваат на поднесоци од страна на Министерството за образование и наука (МОН) кое пак им испратило „опомена пред тужба“ на триесетина студенти на кои по грешка им биле исплатени средства за субвенциониран студентски оброк во текот на месец октомври..

Студентите на кои по грешка им биле исплатени оние 1.440 денари предвидени за студентски оброк сега се должни да ги вратат парите назад во рок од три работни дена по добивање на опомената.

Освен враќање на средствата како што стои во опомената, заради финансиска евиденција студентите се должни да достават и копија од извршената уплата до МОН.

– Доколку во наведениот рок не ги вратите погрешно исплатените средства, Ве известуваме дека Министерството за образование и наука ќе поведе постапка за враќање на неосновано исплатени средства пред надлежен суд “, стои во опомената која им стигна на студентите.

Иако НоваТв  се обрати до МОН и побара став за оваа ситуација, а бидејќи одговор до овој момент не добивме го објавуваме ставот даден за „ Мета“ се вели дека: „не се работи за опомена пред тужба како што стои на самиот документ туку за известување за повраток на средствата.“

Пред две недели поради системска грешка стотици студенти добија известување кое наведува дека им се укинува правото на субвенциониран студентски оброк, иако претходно ги оствариле условите за истиот.

Марија Поповска