Основниот суд во Битола, Македонија, донесе пресуда против базенот Довлеџик во Битола поради директна дискриминација на Ром со тоа што не му било дозволено да влезе на базенот во летото 2017 година поради неговата етничка припадност, објави Европскиот центар за правата на Ромите со седиште во Будимпешта.

Судот му нареди на базенот Довлеџик да ја прекине практиката за одбивање влез на базенот за Роми и исплата на оштета во висина од 60.000 денари (977 евра) за Фикри Јашаров, 37-годишниот Ром кој го тужеше базенот со поддршка од Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР). Обезбедувањето на базенот им кажало на Фикри и на уште еден Ром кој бил со него дека не можат да влезат на базенот бидејќи имале упатства да не пуштаат Роми. Истото лето, ЕЦПР организираше тестирање за дискриминација во кое беа вклучени шестмина Роми и четворица не-Роми, а подоцна резултатите од ова тестирање беа поднесени до судот како доказ. Притоа, на сите лица кои не се Роми им било дозволено да влезат на базенот, додека на сите Роми им бил забранет влез.

„Во исто време се почувствував и разочаран и понижен “, рече Фикри за инцидентот. Тој не билизненаден од ставот на обезбедувањето поради „широко распространетата дискриминација воБитола против нас Ромите. Оваа пресуда вели дека ‘Ромите не смеат повеќе да бидатдискриминирани’ и, се разбира, таа ќе има позитивен ефект за нас Ромите во Битола“.

ЕЦПР поведе нов случај пред судот во Битола со аргументи од тестирањето со кое се докажува декабазенот ја дискриминира целата ромска заедница во градот. Во моментов се чека судот да донесепресуда во овој случај.

„Ширум Европа, на Ромите рутински не им се дозволува пристап до јавни простори“, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседателот на ЕЦПР.

„Речиси секој Ром со кој зборувате има исто искуство кога му било кажано дека не може да биде некаде поради неговата етничка припадност. Политиката‘без Цигани’ многу често станува норма по пабови, паркови, болници, супермаркети, или базени,и еден од највидливите изрази на антициганизмот. Пресудите како оваа се важни за да се оспорирасистичката идеја дека ние, Ромите, не припаѓаме во овие места“, вели Јовановиќ.