Судскиот совет ќе бара мислење од Советот за етика и од координаторот за Основниот суд во Кавадарци за случајот „Палермо“ и одговорноста на судијата  Лазар Нанев.

Претседателката на Судскиот совет Павлина Црвенковска на денешната средба со новинарите објасни дека Советот нема надлежност за да го разреши Нанев затоа ќе бара за тоа да се произнесе Советот за етика, тело кое е надлежно да дава мислење во однос на прекршувањето на Етичкиот кодекс.

– Како Судски совет ние не сме надлежни да испитуваме нестручно и несовесно работење на претседател на суд и да го разрешиме. Одлучивме да го задолжиме координаторот што е задолжен за Основниот суд Кавадарци да побара информација од претседателот на судот и  да се обратиме до Советот за етика при Здружението за судии кој единствено дава мислења, рече Црвеновска.

За да се разреши претседател на суд од функцијата, Судскиот совет во постапката прво треба да утврди злоупотреба на положбата и пречекорување на службените овластувања, незаконско и ненаменско располагање со финансиските средства на судот, неизвршување или ненавремено извршување на работите на судската управа. Разрешувањето може да се случи и ако  влијаење врз независноста на судиите во врска со одлучувањето по одделни предмети, ако предизвикува потешко нарушување на односите во судот кои значително влијаат врз работењето на судот. Ако направи повреда на правилата во врска со распределба на предметите, неисполнување на програмата за работа и слично, но во овој член нема пропишано што ќе се случи ако судија ги прекрши етичките норми, како што е во случајот „Палермо“.

Станува збор за случај кој ја поттикна јавноста на бурни реакции и барања да се санкционира однесувањето на судијата Лазар Нанев кој заедно со обвинителката Фатиме Фетаи и министерот за правда Никола Тупанчевски присуствуваше на фудбалскиот натпревар меѓу репрезентациите на Италија и Македонија.

С.М.