УНХЦР со проглас до владите за ризиците од трговија со луѓе и експлоатација со кои се соочуваат бегалците од Украина

„Украинската бегалска криза е криза на заштита за жените и децата – тие сочинуваат 90 отсто од сите кои бегаат преку границите на Украина.Знаеме дека ризиците...