Стефоска: Со чествувањето на Блаже Конески, ги негуваме љубовта кон земјата и културата на мирот

Кога го чествуваме Блаже Конески, ние ја чествуваме убавината – преку неговата уметност, потоа високата морална свест и супериорноста на разумот, знаењето и доблеста како и...