Предлог-стратегијата за родова еднаквост помина на Комисија за еднакви можности

Предлог-стратегијата за родова еднаквост 2021-2026 денеска беше разгледувана во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Законодавниот дом. „За унапредување на родовата еднаквост треба...