Како зборуваше Фидел Кастро

Револуцијата не е кревет од рози, вака зборуваше Кастро, политичка икона на 20 век. За едни комунист, за други револуционер. За едни херој, за други диктатор.