Подновена Клиниката за ортопедски болести, во најсовремени услови ќе се третираат и до 70 пациенти

Потсети дека целосно се реконструирани и реновирани Одделот за онколошка ортопедија, Одделот за детска ортопедија, Одделот за пластика, Одделот за спинална хирургија , целосно е реновиран Одделот...