Поразителен податок: Една четвртина од населението во Македонија има само основно образование

Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за објавување и дисеминација на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите  во Република Северна Македонија, 2021,...