Бранко Тричковски

Робови на неразумот

Пишува: БРАНКО ТРИЧКОВСКИ „За оние кои беа маргинализирани од владеењето на разумот (владеење кое постои барем од времето на Платон) постмодерната критика може да биде ослободувачка. Таа...