Избори за ректор на УКИМ: Бојкот на кандидати, оставки во комисијата, претставки од НАкС

Професорите Петар Атанасов, Вујица Живковиќ и Драги Димитриевски се одлучија за бојкот на изборите и ставање на своите кандидатури во мирување, бидејќи како што истакнаа на Универзитетот му е одземено правото да добие ректор во транспарентна, објективна и фер процедура