Солидарен фонд: Намалувањето на посмртнината е привремено, а е поради поголемиот број починати лица

До пандемијата умираа околу 1.200 корисници на пензија просечно месечно, а сега за време на пандемијата над 1.800 корисници на пензија, појаснуваат од Одборот и додаваат...