Шахпаска: Градиме општество без предрасуди и дискриминација

Република Северна Македонија е држава во која принципот на еднаквост и недискриминација се применува во сите области од општественото живеење: социјалната заштита, здравството, образованието, работните односи...

Шахпаска: Продолжуваме со политики за градење на општество со можности за сите граѓани

Нашата држава има долгогодишна интензивна и плодна соработка со сите агенции на Обединети нации. Вие сте наши големи поддржувачи, партнери и соработници  во креирањето  и имплементацијата...