Регионално истражување: МИОА најтранспарентното министерство

Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) е најтранспарентното министерство на Владата на Република Северна Македонија, со 82,24 отсто од постигнатите критериуми на истражувањето на транспарентноста...

Николовски: За 18 проценти e зголемена транспарентноста на институциите во однос на 2016 година

Општините, министерствата и Владата стануваат транспарентни институции. За 18 проценти е зголемена нивната активна транспарентност споредено со 2016 година, односно нивната транспарентност изнесува 63 отсто, за...

ГРЕКО бара реформи и конкретни резултати во Северна Македонија

На крајот на 2019 година, 15 земји беа посочени дека целосно не го почитувале четвртиот циклус на ГРЕКО, меѓу кои и Северна Македонија, заедно со Ерменија, Австрија, Чешка, Данска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Луксембург, Монако, Полска, Португалија, Романија и Турција

Демир Хисар најтранспарентна општина, Ранковце најзатворена, Македонија последна во регионот

Ова се дел од резултатите на тригодишно истражување на Фондацијата „Метаморфозис“ преку Индексот на отвореност, како алатка на проектот ACTION SEE финансиран од Европската Унија

Извештај за јавните набавки: Нетранспарентни постапки, преговори без објава на оглас

Ова е само дел од клучните наоди во најновиот извештај од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули - декември во 2018 година што го објави Центарот за граѓански комуникации. Документот е во рамки на активноста јавно трошење за јавно добро и поддржан е од проектот на УСАИД за граѓанско учество со цел зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста

Финансирање на политички партии: Државни пари, кеш и легални тајни

Во моментов се очекува новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, а тогаш ќе знаеме дали партиите конечно ќе прифатат комплетна транспаретност или јавност ќе дозволат само за парите од буџетот кои си ги доделија годинава

Колку повеќе трошеле на јавни набавки,толку биле помалку транспарентни

Со анализата се опфатени министерствата, Службата за општи и заеднички работи, секретаријатите за законодавство, за спроведување на Рамковниот договор, за европски прашања и Собранието на РМ