Неодамна во Атина, се одржа меѓународна конференција на која учествуваше и нашиот национален координатор за интегрирано гранично управување Владимир Пивоваров.Тој претстави 3 проекти кои можат , лесно, брзо и без големи финансиски оптоварувања да се имплементираат, а при тоа да се постигнат врвни резултати. Во своето експозе пред присутните на конференцијата, професор Пивоваров, меѓу другото пишува:

-Имено се работи за 3 проекти кои задираат во борбата со криумчарењето на мигранти, превенирање, откривање и докажување на можната корупција како и заштита на јавното здравје на граничните премини.

Трансграничниот криминал и корупцијата е планетарна закана за животот и безбедноста на луѓето но и на економиите, дотолку повеќе што од незаконски собраните средства се финансираат црни бизниси како трговија со дрога, оружје, луѓе, криумчарење ..

Многу од државите кои гравитираат околу критичните коридори , мака мачат какви и колку ефикасни мерки и алатки да спроведат на граничните премини со цел да се препознае овој вид криминал и да се осуетат обидите со цел тој да се сузбие.

Неодамна во Атина, се одржа меѓународна конференција на која учествуваше и нашиот национален координатор за интегрирано гранично управување Владимир Пивоваров.Тој претстави 3 проекти кои можат , лесно, брзо и без големи финансиски оптоварувања да се имплементираат, а при тоа да се постигнат врвни резултати.

Во своето експозе пред присутните на конференцијата, професор Пивоваров, меѓу другото пишува:

– Имено се работи за 3 проекти кои задираат во борбата со криумчарењето на мигранти, превенирање, откривање и докажување на можната корупција како и заштита на јавното здравје на граничните премини.

Првиот проект се однесува на криумчарење на мигранти што претставува глобален проблем, а нашиот предлог е сите товарни моторни возила во законска рамка задолжително во предниот и задниот дел од товарниот простор да имаат поставено видео камери, а мониторингот на видео надзорот да се наоѓа во кабината на товарното моторно возило така што возачот ќе има 24/7 увид во багажниот простор и при потенцијално забележување на мигранти на европскиот број 112 ќе може да го пријави случајот за она што го забележува, а од операторот ќе добие насока на која локација ќе биде пречекан од полициски или царински службеници со цел да се  расчисти криминалниот настан. Исто така, потребно е сите земји во своето законодавство да инкорпорираат член во кој точно ќе биде наведено дека снимките од овој видео надзор во судската постапка ќе бидат прифатени како доказ. Со ова ќе се докаже вината или отсуството на вина на превозникот бидејќи согласно европските директиви превозникот во целост е одговорен за се она што се наоѓа во багажниот простор“ , предлага македонскиот национален координатор за интегрирано гранично управување Пивоваров.

Но, како што кажува и тој,овој предлог им бил предочен на десетина земји од Југоисточна Европа на една конференција уште во 2019-та година со заклучок да се изјаснат. Но, до денеска за жал,како што пишува во експозето Пивоваров, не стигнал одговор од ниту една земја.

Инаку, истражувањата на Европол покажале дека  околу 80% од криумчарењето на мигранти на европско тло се одвива преку камионскиот превоз.

– Имајќи ги во предвид меѓународните организации кои вршеле истражување на можната корупција на граничните премини на Балканот, пред се Светска Банка, од нивната анализа произлегува дека балканските земји од спорото одвивање на превозот на стоки, нивните економии имаат загуба од 1% од БДП. Поради ова, од нашите анализи изготвивме проект за надминување на оваа состојба, а што е во согласност со препораките на ОБСЕ да анимираме што поголем број на здруженија на превозници (камионски, автобуски) да дојавуваат за можната корупција со помош на мобилна и компјутерска апликација која беше донирана од УСАИД со што сите превозници користејќи ја јавно достапната апликација можат да пријават можна корупција и тоа анонимно при што информацијата во реално време се регистрира во Дежурен оперативен центар при НКЦГУ, кој истата во реално време ја споделува со надлежни организациони единици во Министерство за внатрешни работи за која истите постапуваат веднаш согласно нивните протоколи. Доколку можната корупција се одвива на некоја граница надвор од нашата територија на европско тло, истата информација во реално време се споделува преку Сектор за менѓународна полициска соработка – Еуропол и Интерпол со земјата на чие тло се одвива дејствието со цел тие да ги превземат нивните законски надлежности. Исто така превозниците согласно потпишаниот меморандум со нив доколку забележат движење или утовар или истовар на мигранти преку истата оваа апликација во реално време ја доставуваат информациајта по електронски пат до ДОЦ при НКЦГУ кој истата во реално време ја доставува до надлежните институции со цел превземање на мерки и дејствија од нивна страна, зборува натаму во својот реферат Пивоваров.

Тој зборува за уште еден вид криминал кој се појави со пандемијата а тоа е со лажните ПЦР тестови и организираните криминални групи што ги користат од двете страни на границата со Србија,а како контра мерка на тоа потребата од изготвување протокол за откривање на ваквите појави.

– Овој проект предвидува на нашите гранични премини полициските службеници кои работат на контрола за влез и излез од државата преку мобилна апликација да можат да го скенираат бар кодот со што имаат пристап до базата на податоци на Институт за јавно здравје во кој се слеваат сите податоци за издадени ПЦР тестови и вакцинални пасоши со што на самата гранична линија ја утврдуваат веродостојноста на приложениот документ. Овој проект исто така предвидува сите земји на територија на Европа да може да се вмрежат така што секој приложен документ од државјанин на трета земја да може да биде проверен од наша страна и нашите документи да може да бидат проверени од граничните служби на трети земји, наведува во својот говор националниот координатор за интегрирано гранично управување Пивоваров.

За трансграничниот криминал и трговија со наркотични средства и тероризмот како и други криминални однесувања, според Пивоваров е можно да се изборат државите доколку на границите има професионални и чесни полициско-царински-инспекциски службеници.

 (М.Т)