Придобивките и задоволството на граѓаните од првиот јавен повик кои ги користат овие социјални услуги ни беа мотив за вториот повик за доделување грантови за развој на социјални услуги на локално ниво, рече министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска на потпишувањето на договорите за грантови со претставници на избраните даватели на услугите и на општините.

„Посветеноста и заложбата на МТСП, на општините и на давателите на услуги за проширување на опсегот на општини, а со тоа и на корисници на овие услуги како дел од проектот за подобрување на социјалните услуги денес се видливи во повеќе општини. Од првиот јавен повик лиценциравме 22 услуги во 27 општини, а сега имаме нови 12 проекти, односно проекти кои ќе се спроведуваат во 17 општини. Од спроведувањето на првиот јавен повик имаме над седумстотини корисници, а со овој нов повик ќе имаме дополнително 500 корисници. Особено е важно дека со ова се отвора можност за нови вработувања, односно работни места за граѓаните од ранливите категории на граѓаните. Со првиот повик имаме 250 лица кои се вработени, а сега со овој нов повик и со вклучување на 12 проекти имаме дополнително 150 лица кои ќе добијат работа“, рече Тренчевска.

Според неа овие факти даваат мотив за спроведувањето на социјалните реформи.

„Добро е што повеќето од избраните општини се општини коишто се рурални, односно отвараме можности за нашите граѓани од руралните средини“, кажа министерката.

Вториот повик за развој на социјални услуги на локално ниво е дел од Проектот за подобрување на социјалните услуги што го спроведува Министерството за труд и социјална политика со поддршка на Светска банка. Преку овој проект, со доделување грантови се придонесува за проширување и унапредување на квалитетот социјалните услуги на локално ниво, како и за зголемување на опфатот со услугите.

Преку првиот повик, се реализираа 22 проекти во 27 општини. Од нив 16 се за помош и нега на стари лица во домот, три за дневни центри за деца со попреченост и по еден проект за дневен центар за стари лица со активно стареење, еден дневен центар за рехабилитација и реинтеграција  на лица со попреченост и еден проект за развој на услугата за советување. Преку овие услуги опфатени се повеќе од 700 корисници во државата, а дополнителен бенефит е што дел од лицата кои се ангажирани за реализација  на проектите се граѓани од социјално ранливи категории, кои претходно поминаа стручни обуки.