Колкав е реалниот процент на луѓе кои живеат под прагот на сиромаштија? Какви реформи подготвува Министерството за труд и социјала за да се извлечеме од дното, како една од најсиромашните земји во Европа? Како да им се помогне на сиромашните пензионери, на децата кои питачат, на бездомниците, на семејствата кои одвај се прехрануваат? За овие и многу други прашања, во ПРОЦЕС говори Мила Царовска, министерка за труд и социјална полтика.