Родовата еднаквост во фокус на разговорите помеѓу министерката за труд и социјална политика Тренчевска и шведската амбасадорка во Северна Македонија, Форсгрен Бенгтсон.

Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска денеска оствари средба со шведската амбасадорка, Кристин Форсгрен Бенгтсон, на која биле потврдени добрите меѓудржавни односи, поддршката која Шведска и ја дава на нашата држава и соработката на повеќе полиња значајни за градење на современо општество.

Главна тема на средбата била родовата еднаквост во општеството, владините политики и нивна имплементација, вклученоста на институциите и граѓанскиот сектор.

Министерката Тренчевска ја истакнала заложбата на Владата за унапредување на родова еднаквост во општеството. Во таа насока таа се осврна на новиот Закон за родова еднаквост, кој е во финална фаза и наскоро треба да влезе во владина процедура.

„Новиот Закон за родова еднаквост обезбедува потполна родова еднаквост, зајакнување на положбата и статусот на жената во општеството, еднаков пристап до ресурси и еднакво учество во донесување на одлуки во сите сфери на општествено живеење. Градиме општество во кое жените и мажите ќе ги имаат истите привилегии и одговорности кои ќе ги остваруваат во вистинско заедничко партнерство,“ рече Тренчевска.

Таа информираше дека наскоро ќе биде отворен и Ресурсен центар, кој што е всушност тренинг центар за обуки на државните службеници во областа на родово одговорно креирање на политики и буџетирање.

Министерството подготови и нова Стратегија за родова еднаквост 2021-2026 година, која е во собраниска процедура, чија цел е унапредување на состојбата на родовата еднаквост во согласност со меѓународните стандарди, препораки и обврски, препознавајќи дека родовата еднаквост е еден од клучните аспекти за просперитет на целото општество. Исто така, во подготовка е и Национален акциски план за родова еднаквост 2022-2024.

Амбасадорката Бенгтсон, изразила интерес и за политиките на земјава и мерките кои се преземаат за поддршка и унапредување на животниот стандард на ромите, како ранлива категорија на граѓани во нашето општество.

Министерката Тренчевска, пак истакнала дека еден од приоритетите на Владата е унапредување на интеграцијата на Ромите во сите сегменти на општественото живеење, образованието, вработувањето, домувањето, регулирање на матичната евиденција.

„Министерството работи на вклучување на децата Роми во предучилишното образование и воопшто подигнување на свеста во ромските семејства за значењето на образовниот процес. Во таа насока е и воспоставувањето на центрите за деца од улица, кои функционираат на дневна основа и ги подржуваат овие деца во образовниот процес. Такви центри има во Кисела Вода и Шуто Оризари, а се воспоставени во соработка со граѓанските организации“, рече Тренчевска.