Владата на вчерашната седница донесе одлука со која одобри отворање на Почесен Конзулат на Република Србија во Република Северна Македонија, со седиште во Куманово.

За почесен конзул Владата го одобри  Владимир Стајиќ.

Почесен конзул може да е некоја угледна и заслужна личност кој функцијата “Почесен Конзул“ ке ја обавува на најчесен и најсовесен начин, препорачува Виенската конвенција за конзуларни односи. Во С.Македонија, странските држави им придаваат статус на Почесни конзули на македонски граѓани кои имаат посебни односи и репутација и во С.Македонија но се и значајни за странските држави .
Основната функција на Почесниот конзул е продлабочување на економските и културните врски со државата, но и да биде еден вид продолжена рака на дипломатската мисија  во разни настани (посети, прослави, тажни настани..)За почесни конзули се бираат познати уметници, деловни луѓе, писатели, новинари кои имаат посебна силна врска со државата.

Конзуларно претставништво раководено од почесен конзуларен функционер на една земја во светот, значи ниво на претставување и обврски кои произлегуваат од  Виенската Конвенција за конзуларни односи и се смета за орган на односната земја односно земјата на именување во вршењето на нејзините надворешни работи и се што произлегува од тоа, во земјата на прием,  во која е назначен конзуларниот претставник.