Заклучно со денеска, 06.08.2016 година, до 12:00 часот, до Државната изборна комисија се пријавиле вкупно 2571 граѓани чиишто записи во Избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно има несовпаѓање на податоците во Избирачкиот список.

Од нив, 1003 се пријавиле во подрачните одделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека1568 за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК. Или по општини, најголем дел од граѓаните кои се пријавиле за исправка на податоците во ДИК се од Чаир, Сарај, Тетово и Аеродром.

Општина                         Вкупно пријави:                            Од ПО на ДИК:                                 Електронски:
БОГДАНЦИ 2 0 2
ПРОБИШТИП 8 8 0
КУМАНОВО 127 45 82
ДЕЛЧЕВО 11 3 8
ПРИЛЕП 42 23 19
КИЧЕВО 138 51 87
БОГОВИЊЕ 65 19 46
ВАЛАНДОВО 27 25 2
СТУДЕНИЧАНИ 32 7 25
РЕСЕН 8 6 2
ЖЕЛИНО 32 13 19
САРАЈ 161 87 74
ЛОЗОВО 6 2 4
МОГИЛА 11 8 3
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО 1 1 0
КИСЕЛА ВОДА 70 12 58
ВЕЛЕС 24 12 12
КАВАДАРЦИ 18 14 4
ВРАПЧИШТЕ 25 4 21
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 3 0 3
КРУШЕВО 11 10 1
СВЕТИ НИКОЛЕ 57 35 22
БИТОЛА 80 40 40
ТЕАРЦЕ 46 23 23
ШУТО ОРИЗАРИ 17 2 15
ДОЛНЕНИ 7 5 2
БУТЕЛ 41 20 21
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 14 9 5
ОХРИД 29 18 11
ГАЗИ БАБА 58 12 46
РОСОМАН 5 0 5
МАВРОВО И РОСТУША 2 0 2
ДЕМИР ХИСАР 2 2 0
ИЛИНДЕН 3 0 3
ЛИПКОВО 10 6 4
ГЕВГЕЛИЈА 29 15 14
ЧАИР 432 96 336
ЈЕГУНОВЦЕ 12 6 6
БЕРОВО 8 8 0
РАДОВИШ 9 8 1
ДЕБАР 17 15 2
МАКЕДОНСКИ БРОД 3 2 1
ЦЕНТАР ЖУПА 1 1 0
ЧАШКА 1 1 0
НОВАЦИ 2 2 0
СТРУМИЦА 12 9 3
КОЧАНИ 13 10 3
КРИВА ПАЛАНКА 10 9 1
АРАЧИНОВО 20 16 4
ГРАДСКО 1 0 1
СОПИШТЕ 2 1 1
ЦЕНТАР 133 53 80
ТЕТОВО 172 53 119
БРВЕНИЦА 43 14 29
ПЕТРОВЕЦ 10 8 2
СТРУГА 39 24 15
ЧУЧЕР – САНДЕВО 2 2 0
ВИНИЦА 3 3 0
ШТИП 28 17 11
ГОСТИВАР 120 50 70
АЕРОДРОМ 156 36 120
КАРПОШ 100 22 78
Вкупно 2571 1003 1568