„Оваа Влада продолжува да исправа неправди“, е насловот на постот на Фејсбук налогот на премиерот Зоран Заев. Обраќањето се однесува на Предлог-законот за огласување ништовност и поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација што беше донесен на денешната редовна владина седница.
„Нарачаните процеси од т.н. лустрација ќе останат само лоша меморија од времето на режимот. Со новото предложено решение, се пристапува кон отстранување на штетните последици по лицата кои беа жртви на овие постапки пред Комисијата за верификација на факти, пред надлежните судови и пред другите органи. Со Предлог-законот, за оштетените лица од наведените акти и дејствија, се предвидува надоместок на штета“, порача претседателот на Владата на социјалните мрежи.
Со тоа, пишува на Фејсбук профилот на Заев, се заокружува правната рамка на реформата во правосудството во однос на обезбедување на независност и непристрасност и со законска рамка се поништуваат мерките и правните последици од процесот на лустрација.