Прес-конференција на Државниот завод за статистика по повод отпочнувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021