Антикорупциска комисија денеска на јавна седница отвори постапки за четири од пет претставки кои СДСМ и коалицијата ги поднеле до Комисијата. Претставките се однесуваат за незаконски вработувања во јавни институции и претпријатија додека трае предизборна кампања.

Опозицијата во претставките укажува на прекршување на Законот за избори и Законот за спречување на корупција и бара овие постапки да се запрат до завршување на изборите.

Комисијата на јавна седница одлучи дека треба да побара образложенија за текот на постапките за распишани огласи за вработување на шест нотари во Министерството за правда, двајца артисти во ЈУ „Театар за деца и млади“, еден наставник по турски јазик во ОУ „Страшо Пинџур“ од Карбинци и еден шалтерски работник во ЈП „Македонска пошта“.

Комисијата од овие институции и претпријатија ќе бара образложение за итноста и неодложноста за вработувањата и дали за овие работни места има мислење од Министерството за финансии и обезбедени пари за тековната година.

Од Антикорупциска велат дека овие институции пред да ги објават огласите за вработување добиле и мислење на ДКСК во кое биле предупредени да ги почитуваат законите.

Антикорупционерите отфрлија една претставка од СДСМ која се однесува на вработување на ИТ администратор во Државната комисија за спречување корупција.

Како што образложи Комисијата, вработувањето на ИТ администратор во ДКСК било оправдано од итни и неодложни причини.