Министерот за финансии Фатмир Бесими во врска со објавениот Извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија, истакна дека Министерството продолжува со напорите за подобрување на транспарентноста во управувањето со јавните финансии.

Во делот на економската политика, Бесими на својот фејсбук-профил напиша дека Предлог-законот за органски буџет е во собраниска процедура и предвидува воспоставување фискални правила, независно тело за фискален надзор и среднорочна буџетска рамка. Во однос на зголемување на транспарентноста и отчетноста на буџетските трансакции, Министерството за финансии на својата веб-страна воведе Фискален бројач и Фискален календар.

– За консолидација на јавниот долг на среден рок Планот за забрзан економски раст 2021-2025 е во процес на консултации во Владата. Планот ќе бара иновативни начини за мобилизирање приватни инвестиции. Воведен е Механизам за ефикасност на капиталните расходи – КАПЕФ за зголемување на извршувањето на буџетот, пишува министерот.

Тој додаде оти првичниот ефект од одговорот на фискалната политика за ублажување на социо-економските последици од пандемијата на коронавирусот е задоволителен, а како соодветни се покажале и мерките за плати и креирање нови работни места.

За да се одберат најсоодветните мерки за структурни реформи, министерот Бесими пишува дека започнале да се развиваат капацитети за проценка на економските, социјалните и еколошките влијанија на економските политики.

– Програмата за економски реформи 2021-2023 година беше поднесена навреме. Земјата беше најдобра во спроведување на насоките за политики усвоени во Заедничкиот дијалог меѓу ЕУ, Западен Балкан и Турција во мај 2020 година, додава тој.

Според Бесими, Министерството за финансии продолжило со напорите за подобрување на транспарентноста во управувањето со јавните финансии. Тој вели дека е подобрен порталот Отворени финансии, со кој се обезбедуваат информации за трансакциите направени од Општините.

Министерот Бесими информираше дека е започната нова алатка што ја следи транспарентноста на јавниот долг, а системот за јавни финансии бил промовиран како еден од приоритетите на Владата.

-Фокус беше ставен на замена на традиционалното буџетирање со буџетирање со перформанси и воведување повеќегодишна буџетска рамка. СМАРТ индикаторите за ефикасност беа дефинирани за да се постигне спроведување на зацртаните цели и имплементација на резултатите, вели министерот за финансии.

Тој додаде дека од октомври 2020 година, Министерството за финансии започнал со објавување податоци за приходите и расходите јавните и државните претпријатија на квартална основа и податоци за извршувањето на буџетот на локалната самоуправа.