Министрите за надворешни и за внатрешни работи на Република Македонија, Никола Димитров и Оливер Спасовски, кои учествуваат на состанокот на високо ниво на франуско-германската Иницијатива за борба против илегална трговија со мало и лесно оружје во Западен Балкан, во своите обраќања нагласија дека оваа борба уште одамна е идентификувана како приоритет во Република Македонија, објави МИА.

Димитров нагласи дека Македонија ја поддржа Иницијативата на Франција и Германија за справувањето со  проблемот со илегално огнено оружје на Балканот од самиот почеток, свесни дека и покрај повеќегодишни активности на национално и регионално ниво,  проблемот се уште постои, како последица на различни конфликти и „културата на оружје“ на нашите простори.

– Веруваме дека илегалната трговија и пролиферација на мало и лесно оружје претставува сериозна закана, со низа последици за просперитетот, владеење на правото и човековите права, како и економскиот и социјален развој на нашите општества, рече министерот Димитров.

Утврдениот патен налог или Патоказ за изнаоѓање одржливо решение за незаконското п0оседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје и муниција во Западен Балкан до 2024 година, усвоен на Самитот за Западен Балкан во Лондон на 10 јули 2018 година, според него претставува одлична рамка, комплементарна на веќе постојните национални и регионални иницијативи, за засилување на контрола и непролиферација на мало и лесно оружје.

Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски информираше подетално за приоритетите на Македонија за стратегијата и акциски план и измените направени од страна на Националната комисија за мало лесно оружје со цел усогласување со Патоказот. Се очекува овој документ наскоро да биде одобрен и од страна на Владата на Република Македонија.

– Владата на Република Македонија ја ревидираше Националната стратегија за контрола на мало и лесно оружје и Акциониот план во Република Македонија која се однесува за период од 2017 -2021 година. Надно, и ги инкорпорирање седумте цели дефинирани во Патоказот кои сега веќе се преточени како стратешки цели во рамки Стратегијата за контрола на мало и лесно оружје и Акцискиот план за период 2017-2021 на Република Македонија, рече Спасовски.

За таа цел приоритет на македонското Министерство за внатрешни работи  е да отпочне со изградба на информатички информациски систем кој понатаму ќе биде подготвен да се приклучи кон системите на ЕУ (SIENA, iARMSи сл.). Тој притоа ги наведе практичните оперативни аспекти, како надминување на недостатокот од полициска база на податоци во која се евидентира секоја пријава, се следи нејзиниот тек, преземените мерки, обезбедените докази (од увидот на лице место, прибрани докази од техничка, материјална, документациска природа и сл.), отворените проактивни истраги и прибраните докази во истите за лица и криминални групи па се до проследување на известувањата или кривичните пријави со доказниот материјал до надлежните обвинителства.