Дејвид Гир, амбасадор на Европската Унија во Северна Македонија на денешната регионална конференција за примената на Европската конвенција за човекови права и правото на судење во разумен рок рече дека ефикасноста и професионалноста на судството и обвинителството не се суштински само за спроведувањето на правдата, туку дека тие се од клучно значење и за кредибилитетот и за положбата на целиот правен систем.

„За да се добие довербата од јавноста, судството и обвинителството мора да ја осигурате ефикасноста на целокупниот судски систем, притоа почитувајќи ги основните вредности. Но, тоа не може да го направите сами. Потребна е поддршка од владата, парламентот, академијата и потребно е партнерството со граѓанското општество и со медиумите“, рече тој во своето обраќање.

Дводневната конференција „Унификација на примената на Европската конвенција за човекови права на национално ниво и правото на судење во разумен рок“ која се одржа во Скопје во организација на Врховниот суд и ЕУ, собра на едно место повеќе експерти од оваа област. Учествуваа судии и претставници од врховните, уставните и апелационите судови од регионот, како и судии и претставници од Европскиот суд за човековите права и од Советот на Европа.

Кристоф Поирел, директор на Директоратот за човекови права на Советот на Европа, потсетувајќи на максимата дека задоцнетата правда е неправда, го истакна значењето на јакнењето на правната сигурност на Западен Балкан во согласност со стандардите на Советот на Европа. Потенцирајќи ја одличната соработка со Врховниот суд на Македонија, тој ја нагласи важноста на размената на искуства и мислења за хармонизацијата на судската практика.

Претседателката на Врховниот суд, пак, Беса Адеми, истакна дека за Врховниот суд е приоритет воспоставувањето на ефикасен судски систем кој обезбедува заштита на основните човекови права и слободи, меѓу кои и правото на судење во разумен рок, со цел враќање на довербата на граѓаните во македонското судство со цел тоа да биде модерно и европско.

Настанот претставуваше одлична можност за отворена дискусија и размена на мислења за предизвиците на правосудството од регионот за заштитата на правото на судење во разумен рок во контекст на членот 6 од Европската Конвенција за човековите права и судската пракса на Европскиот суд за човековите права.