Со настан по повод 70 години од објавувањето на стихозбирката „Стихови за маката и радоста“ и 40 години од смртта на Ацо Шопов, денес ќе започне манифестацијата „Денови на македонската литература“ во организација на Катедрата за македонска книжевност и култура при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Во тие рамки ќе се одржи настанот „Лирскиот дом на Шопов – отворени образовни и културни ресурси“. Со овој настан ќе бидат одбележани два јубилеја – 70 години од објавувањето на стихозбирката „Стихови за маката и радоста“ и 40 години од смртта на поетот Ацо Шопов.

Акцентот на настанот ќе биде ставен на повеќејазичната веб-платформа „Лирскиот дом на Ацо Шопов“ – отворен, интернетски ресурс преку којшто е достапен голем дел од творештвото на Шопов, голем фонд на документи и податоци, како и критички одгласи за неговата поезија и голем обем на видеоматеријали и фотодокументација. Целта на настанот е да придонесе за поголема достапност на платформата за книжевните истражувачи, лингвистите и преведувачите, како и за студентите и за македонската академска заедница.

На настанот ќе говорат деканката на Филолошкиот факултет Анета Дучевска, продеканката Маја Бојаџиевска и раководителката на Катедрата за македонска книжевност и култура Кристина Николовска. Реч за поетот Шопов и за веб-платформата „Лирскиот дом на Ацо Шопов“ ќе одржи Весна Мојсова-Чепишевска, по што ќе следи и презентација на веб-платформата, од страна на Јасмина Шопова, ќерка на Ацо Шопов.

Ацо Шопов е еден од основоположниците на современата македонска поезија – автор и на првата поетска книга на македонски јазик во слободна Македонија („Песни“, 1944), но и автор којшто се вбројува во редот на еминентните поети во Југоисточна Европа во XX век. Стихозбирката „Стихови за маката и радоста“, објавена пред точно 70 години е едно од неговите позначајни дела, едновремено многу значајно и за историјата на современата македонска книжевност.

Во рамките на литературната манифестација „Денови на македонската литература“, во виртуелен формат, на 25 мај 2022 година, со почеток во 10.30 часот ќе се одржи средба со писатели, а на 26 мај 2022 година, со почеток во 11 часот ќе се одржи поетско читање на млади македонски автори.