За жал обидите на природата да го одржи еколошкиот баланс често се опструирани од човечкиот фактор. Па така, минатата недела екипи на ЕВН вршеа сеча на дрвјата, чии гранки се вплеткуваа во жиците на далекуводите. Водени од сопстевниот интерес, екипите на ЕВН кои го расчистуваа патот на струјата го заглавија патот на водата и на речната пастрмка. Кубици исечени дрвја се оставени во коритото на брајчинска река поради што во опасност се доведува како протокот на водата така и природниот пат на пастрмката. Дополнително ваквото масовно потрупување на речното корито ги доведува во опасност објектиите и насадите во близината на речното корито кое во вакви услови нема да може да прими поголеми напливи на вода кои се слеваат од планинските потоци.

Речното корито на оваа река од висок еколошки интерес беше доведено во опасност од последиците од минатогодишното силно невреме кое го зафати овој регион. Македонската армија во јуни годинава организираше неколкудневна акција со цел да се расчисти речното корито кое денеска само два месеци по оваа акција на македонската армија беше затрупано од неодоговорниот однос на ЕВН.

Она што е, исто така, важно да се знае е дека ЕВН е компанија од земја членка на ЕУ каква што е Австрија во која општестваената одговорност на бизнисот е на високо ниво, особено кога станува збор за заштитата на човековата околина.

Претставници на локалното население се обидоа да ги контактираат службите во  ЕВН со цел да укажат на последиците од неодговорната сеча на шумата по коритотото на реката но како што велат нивните повеќекратни обиди завршиле без никаков успех.