Мораториумот на извршувања од денеска не е на сила. Последната одлука за вонредна состојба е одамна завршена, изминаа и дополнителните рокови за „замрзнување“ на обврските на граѓаните, па старите законски одредби се повторно во игра. Комората на извршители на (КИРМ) во најава кај физичките и кај правни лица се повика на последната Уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување чија важност се однесуваше за уште 30 дена по престанување на вонредната состојба

„Ова значи дека од 24 јули 2020 година продолжува целосната примена на Законот за извршување“, соопштија од КИРМ.

Ново одложување на извршувањето или продолжување на важноста на Уредбата не е можно, бидејќи Македонија повеќе не е во вонредна состојба. Ќе се извршува сè што беше запрено со Уредбата со законска сила од 1 април – блокирани сметки кај комерцијалните банки, кај правни и кај физички лица, како и забраната ставена на плати и на пензии кај работодавачите и Фондот за ПИОМ. Продолжуваат продажбите врз недвижности, продолжуваат пописите врз подвижни предмети и сите дејства утврдени со законот за извршување.

„Извршувањето врз плата и пензија може да се спроведува до износот од една третина на платата или пензијата, а во случаи на побарувања заради издршка, надоместок на штета заради загубена издршка поради смрт на давателот на издршката и друго, може да се спроведе извршување до една половина од платата или пензијата. Должникот чија сметка е блокирана, а на неа прима плата односно пензија, неопходно е писмено да го извести извршителот и да презентира доказ кај извршителот, со цел да се одблокира сметката во банка и да се продолжи извршување со остатокот од паричните средства кои не го зафаќаат законскиот минимум од 1/3 односно 1/5“,објаснуваат од КИРМ.

Според податоците на Народна банка, до март биле блокирани повеќе од 106.000 сметки, од кои 26.000 на компании, а 80.000 на граѓани.