Државната изборна комисија (ДИК) одржувала затворени седници за прашања за кои требало јавно да одлучува, вршени биле наводни притисоци врз вработени во јавна администрација, а реформите во медиумите сè уште не се договорени, ова е сумарумот од главните забелешки на ОБСЕ/ОДИХР во нивниот прв извештај за набљудувањето на изборите објавен вчера, а кој што е причината министерката за администрација и информатичко општество, Марта Томовска Арсовска, денеска да пише отворено писмо до претставницните на ОБСЕ/ОДИХР во коешто суптилно застанува во одбрана на власта, а обвинува за злоупотреби  на администрацијата од страна на опозицијата. Таа тврди дека администрацијата била злоупотребувана и од медиумите, не само од опозицијата.

Во изминатиов период вработените во јавниот сектор се предмет на систематска и оркестрирана политичка злоупотреба од страна на политичари, носители на јавни функции, новинари и експерти.  Преку дел од медиумите се врши политичко етикетирање на вработените, истите се нарекувани со погрдни зборови („крлежи“, „штетници“, „корумпирана стока“), а институциите „штали“. Истовремено, претходно дадените изјави за бркање од работа “од хигиеничар до министер” се прави обид да се неутрализираат со новата изборна платформа на опозицијата – гордо дадени ветувања дека никој нема да биде избркан од работа, како тоа да е највисок политички дострел. Ова говори за фактот дека на вработените се гледа само како на “број на гласачи”, при што целосно се деградира и руши нивниот углед и достоинство, како нивната егзистенција да треба да зависи од нечија политичка милост, а не од оцената за квалитетот и од нивната работа.

Опозицијата континуирано обвинува за мешање на партијата со државата, а нивните претставници во институциите ги користат институционалните ресурси за партиски активности. Во простории на државни институции се држат прес конференции на кои се промовираат партиски политики. Со партиски ресурси или од партиски спонзори се финансираат постери, летоци и веб страни на кои се става државен потпис и со кој се повикува на авторитетот на државни институции, постојано се надминуваат законските надлежности и овластувања и се припишуваат туѓи надлежности, вели Томовска Арсовска во писмото од ОБСЕ/ОДИХР.

Според неа, организирано се работи за да се стекнело впечаток дека врз администрацијата се вршеле политички притисоци, кои што Томовска Арсовска ги смета за неточни.

Од друга страна, опозицијата, посветено работи на создавање на перцепција за постоење на политички притисоци на вработените во јавниот сектор од страна на партијата на власт. Секојдневното држење на прес конференции на кои постојано се повикува да се пријави притисоци се заканува со кривични пријави, посетите на јавни институции и делењето на летоци и плакати за пријава на притисоци (кои не се одобрени ниту финансирани од јавни средства и чија содржина ги надминува законските надлежности на функциите кои ги извршуваат), неовластеното прибирање на пријави (кои содржат лични податоци на граѓани, на приватна веб страна регистрирана на домашна адреса на опозициски функционер), како и јавно изнесените шпекулации за ослободување од работа на вработени во јавните институции заради нивно присуство на партиски настани (за кои нема докази ниту информации дека е поведена постапка),  веќе создадоа перцепција во јавноста дека во јавниот сектор се вршат масовни притисоци. Додека опозицијата вели “држете го крадецот”, постојат сериозни индиции дека во општините со кои раководи, во работно време ги користи вработените за снимање на партиски спотови и за делење на летоци за отворање на партиски штабови (ова не се злоупотребува од страна на министерството – оставено е на надлежните институции да ја утврдат фактичката состојба).