Надворешно-трговскиот дефицит на САД во септември се зголеми за 9,2 отсто поради падот на извозот, што сугерира дека трговијата најверојатно ќе има негативно влијание врз стапката на економски раст за третиот квартал.  Дефицитот во трговската размена на САД со светот во минатиот месец достигна 96,3 милијарди долари, соопшти Министерството за трговија.

Извозот на стоки е намален за 4,7 отсто, а увозот за 0,5 отсто. Извештајот, објавен пред податоците за бруто домашниот производ во третиот квартал, исто така, покажува дека залихите на големо паднале за 1,1 отсто во септември, додека залихите на мало паднале за 0,2 отсто, поттикнати од остриот пад на застапниците за автомобили од 2,4 отсто, поради глобалниот недостиг на чипови.

Без автомобилите, залихите на мало, кои се вклучени во пресметката на БДП се зголемени за 0,6 отсто. Економистите проценуваат дека растот на БДП на САД од година во година во третиот квартал веројатно ќе биде 2,7 отсто, што е значително забавување од стапката од 6,7 отсто забележана во вториот квартал. Надворешната трговија го кочи растот на БДП на САД веќе една година.