Според граѓанската асоцијација „МОСТ“, до 13 часот правото на глас во изборот за претседател на државата го искористиле 21,3 отсто од граѓаните што е за 5,1 отсто повеќе од 12 часот или за 10,1 отсто повеќе од 11 часот. Нивните податоците се базираат на т.н. ПВТ програма (паралелно сумирање на гласови) што претставува математичко-статистички научен метод.

Генералната оценка на набљудувачите на „МОСТ“ и нејзините регионални канцеларии е дека гласањето во вториот круг на претседателските избори се одвива во мирна атмосфера со две неправилности што се оценуваат како изолирани случаи. На гласачко место 2248/1 во Штип е забележано е читање на имиња на избирачи на глас, а пред гласачкото место 0934 во Кратово е забележано присуство на неовластено лице кое било отстрането по интервенција на полицијата.