Јавните повици за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп се поништени поради неправилности во постапката, реагира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на обвинувањата од Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ.

Јавниот повик 01/21 е поништен од причина што мнозинството од членовите на Комисијата утврдиле дека дел од членовите на Комисијата работеле без потребениот кворум за работа пропишан со правилникот за работа на Комисијата. Четворица од членовите на Комисијата веќе имаат доставено изјави до архивата на МЗШВ, дека не биле известени ниту за јавното отворање на понудите, ниту за тековното работење на Комисијата  за овој јавен повик. Јавниот повик 04/21 е поништен поради тоа што членовите на Комисијата процениле дека во јавниот повик недостига нагласен документ со кој ќе се утврди староста на насадот за којшто се доставени поднудите, што би можело да доведе до злуопотреба на постапката, наведува МЗШВ во реакцијата.

Двата повика, како што се посочува во реакцијата, се поништени уште пред стапувањето во функција на актуелниот министер Љупчо Николовски.

Актуелниот министер Николовски, неселективно ќе преземе соодветни чекори за иницирање на одговорност на службените лица коишто со своите постапки придонеле за неправилности во постапките. МЗШВ најтранспарентно ги извести понудувачите на јавните повици за поништувањето, на законски начин пропишан со Законот за општа управна постапка преку објавување на известувањето во два дневни весници и во Службен весник на РСМ. На никој начин со актите на министерството не се ограничува правото на надомест на штета доколку кој било земјоделец има претпрено каква било штета од поништувањето и ако тоа го докаже во соодветна судска постапка, информира МЗШВ.

Оттаму најавуваат нови јавни повици за истите региони во најбрз можен рок, а земјоделците кои аплицирале на поништените јавни повици, ќе имаат можност повторно да аплицираат за истите земјоделски површини со истите елаборати.

„МЗШВ апелира земјоделците да не потпаѓаат под манипулативните изјави на Трипуновски. Во последните четири години, оваа Влада го врати достоинството на земјоделците и покажа што значи правична и транспарентна распределба на државното земјоделско земјиште кај вистинските земјоделци“, се вели во реакцијата на МЗШВ.