Нашата идеја не е да казнуваме, туку да го минимизираме ризикот за злоупотреба на личните податоци, вели за НоваТв заменикот директор на Агенцијата за заштита на лични податоци, Игор Кузевски, откако денеска започнаа да се применуваат новите измени на Законот за лични податоци. Тие предизвикаа голем број нејасностии кај самите компании, кои пак стравуваат и од казните, што во зависност од категоријата на фирмата може да се движат од 2% до 4% од годишниот приход. Сепак, властите смируваат – наредниов период нема да се казнува за непримена на измените, туку ќе се надминуваат нејасностиите и ќе се вршат корекции.

Дел од фирмите се жалат дека досега не биле детално информирани какво лице да биде назначено за „офицер за заштита на лични податоци“, како да се пополнат неопходните обрасци, ниту пак какви ќе се неговите задолженија. За нив е проблематична и ставката дека ова лице, со функција на офицер, треба да поседува и знаење од областа на личните податоци.

Кузевски од АЗЛП, вели дека над пет илјади компании досега имаат назначено офицер што треба да е надлежен за управувањето со системот на лични податоци во компаниите, што било обврска и од законското решение кое датира од 2010 година.

-Очекуваме овие пет илјади компании само да ги потврдат досегашните лица назначени за офицери, а за сите оние на кои се уште не им е јасно како да постапат во моментов, потсетуваме дека како Агенција стоиме на располагање во секој момент. Само за време на пандемијата имавме 15 обуки, од кои седум беа со физичко присуство, каде интерес покажаа 237 учесници. Ова темпо се зголеми годинава, кога имавме 20 обуки за претставници од 161 компанија, односно вкупно 490 учесници, дополнува Кузевски.

Тој додава дека наскоро Агенцијата ќе отвори и електронска пошта токму за оваа намена, каде сите компании ќе можат да прашаат што конкретно ги „мачи“ во процесот.

Во меѓувреме, од Министерството за правда, по средбата со стопанствениците, уверуваат дека нема веднаш да се тргне со казнена политика, туку дека наредните шест месеци ќе бидат искористени за едукација и корективни мерки.

-Ова се прави со цел на компаниите да им се помогне целосно да ги спроведат новите правила. Дополнително, ако супервизорот утврди прекршување на законот, ќе се даде определен рок во кој субјектот треба да ги отстрани неправилностите, соопштија од ресорното Министерство, кое всушност е и предлагач на измените, со цел домашното законодавство да биде во согласност со она на Европската унија.

Од Агенцијата за заштита на личните податоци, чии супервизори ќе ја вршат контролата за примената на новите измени, откриваат дека вршат редовна, вонредна и контролна супервизија.

-Со редовната супервизија само ќе се генерира податокот дали фирмата го применила членот 35 од Законот или пак не. Доколку не, супервизорот може да даде рок и до шест месеци оваа грешка да биде надмината, по што ќе следува контролната супервизија. Наша цел не е да казнуваме, туку да ја гарантираме сигурноста на податокот, и тоа не само во приватниот сектор, туку и во јавниот. На пример, мора да сме сигурни како МВР управува со нашите отпечатоци од прст кои се задолжителни при вадење на патна исправа, вели заменикот директор Кузевски.

Сепак, од Министерството за правда соопштија и дека по барање на засегнатите страни, во идниот приод ќе се направат и компаративни анализи за висината на казните за прекршоците кои произлегуваат од новиот закон, а доколку се утврди реална потреба за нивно менување, повторно ќе се отвори дијалог.

Л.А.