Основното јавно обвинителство во Велес поднесе жалба на Пресудата на Основниот суд Велес во предметот за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче, според која двајцата доктори гинеколози беа ослободени од обвинение дека сториле кривично дело – Тешки дела против здравјето на луѓето од чл.217 ст.1 од Кривичниот законик, додека докторот анестезиолог беше осуден за истото кривично дело на ефективна казна затвор во траење од 4 години и му беше изречена забрана на вршење професија, дејност или должност.

-Надлежниот јавен обвинител смета дека во предметот станува збор за воопшто несовесно постапување на тројцата лекари од ЈЗУ Општа болница Гевгелија како последица на кое при породување настапил смртен исход кај родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Жалбата е поднесена поради погрешно утврдена фактичка состојба. Во неа, Основното јавно обвинителство Велес наведува дека на страната на лекарите гинеколози има пропусти кои во целина со пропустите на анестезиологот довеле до смртниот исход, се вели во соопштението од ОЈО.

Родилката Маја Кадиева и нејзиното бебе починаа во октомври 2015 година во гевгелиската болница  при породување со царски рез.  Одбукцијата покажала декасмртта настапила од задушување поради погрешна интубација и обид за реанимација. Таа имала видливи повреди на грлото и хранопровод, а во крвта биле најдени големи количини на јаглерод диоксид.

За смртта е покренато обвинение против двајцата анестезиолози(едниот почина)и двајца гинеколози. Анализите на крвта кои ги направи МВР покажаа дека анастезиолозите породувањето го вршеле во пијана состојба.