Пратеничките Лилјана Поповска и Маја Морачанин денеска на прес-конференција информираа дека до Собранието поднеле Закон за измена и дополна на Законот за минерални суровини. Како што информираше Поповска, во измените бараат да се додаде став во членот 36 со кој ќе се забрани издавање на концесија за експлоатација на минерални суровини во постапки во кои се употребуваат цијаниди, сулфурна киселина и други опасни супстанции. Исто така во измените е наложено фирмата да достави финансиска гаранција во случај на штетни ефекти по животната средина, а наместо досегашниот рок од 15 дена за издавање на мислења од министерствата и од општините, рокот да биде 90 дена.

„Непосреден повод за законот се издадените концесии за површински копови за рудниците за бакар и злато – Казандол и Иловица кои во својата постапки користат сулфурна киселина, односно цијаниден раствор во огромни количества. Но потенцијална опасност постои од уште повеќе од 80 издадени концесии за геолошки истражувања, по чие завршување може да се очекуваат исто толку барања за добивање на концесии за експлоатација на минерални суровини. Знаејќи дека истражувањата се однесуваат главно за сиромашни руди на злато, сребро и бакар, многу е веројатно да се претпостави дека сите тие ќе предложат најевтини и најопасни техники и технологии за нивна експлоатација. Тоа би значело дека околу 10.000 метри квадратни од нашата земја која целата изнесува 25.000 метри квадратни, ќе се разори од површинските копови кои целосно го менуваат изгледот на земјиштето и ги загадуваат водите, воздухот и почвата. Да потсетиме и дека најголем дел од населението во тој регион живее од земјоделие и туризам кои би биле уништени за неколку стотици работни места во рудниците и за 2 отсто против за општините и 98 отсто профит за концесионерите“, рече Поповска.

Одговарајќи на новинарски прашања, Поповска рече дека измените од овој закон нема да важат за веќе потпишаните договори и издадени концесии, но како што појасни постоеле други недоследности во договорите со кои може да се запре работата на рудниците Казандол и Иловица.