На прашањето „За кандидат на која политичка партија би гласале за градоначалник на вашата општина на претстојните локални избори?“- 19,8% би гласале за кандидат на СДСМ, 17,7% за кандидат на ВРМО-ДПМНЕ, 7,5% за ДУИ, 5,6% за Алијансата на Албанците, 4,6% за Движењето БЕСА, 3,3% за Левица итн. Занимливо, во овој момент 2,4% се изјаснуваат дека ќе гласаат за независен кандидат, а 8,8% се изјаснуваат дека нема да гласаат, пишува порталот „Слободен Печат“. 

Една четвртина од испитаниците, биле во категоријата „неизјаснети“ и „ неодлучни“ 13%, 3,7% „не знам“ и 7,4% што одбивале  да одговорат, пишува порталот „Слободен Печат“.

Дека „многу веројатно би гласале“  според етничката припадност , тоа изгледа вака- 52,2% од етничките Македонци „многу веројатно“ би гласале, наспроти 24,7% од етничките Албанци и 45,7% од другите националности.

Ако се разгледуваат само испитаниците кои во овој момент се изјаснуваат дека „многу веројатно“ ќе гласаат на локалните избори, 33% од нив би гласале за кандидат на СДСМ, 28,2% за кандидат на ВРМО-ДПМНЕ, 4,5% за ДУИ,2,8% за Алијансата на Албанците, 3,3% за Движењето БЕСА, 3,8% за Левица итн.Моментно, 2% од испитаниците се изјаснуваат дека ќе гласаат за независен кандидат и во помал процент за други партии.

Истражувањето било теренско, во периодот од 27 август до 9 септември годинава на национално репрезентативен примерок од 1.201 испитаник по методото лице -в-лице. Резултатите се со маргина на грешка +/- 2,8%, објавува порталот „Слободен Печат“.