Драстичен пад бележат Црн Дрим кај Ложани, Струмица кај Ново Село, Лепенец кај Скопје и Треска кај Македонски Брод.

Нивоата на повеќето реки во земјава се под просекот за август, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Драстичен пад бележат Црн Дрим кај Ложани, Струмица кај Ново Село, Лепенец кај Скопје и Треска кај Македонски Брод.

Според УХМР, водостојот на Преспанско Езеро два сантиметра под апсолутниот минимум.