Со пресуда на Управниот суд е потврдено дека Дарко Димовски е легитимен претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ).

Од ССМ денеска соопштија дека со Пресуда на Управниот суд од 13 септември годинава е одбиена како неоснована тужбата на Живко Митревски против Решението на Министерството за труд и социјална политика бр.08-8191/14 од 4 август годинава, а со која се бараше судот да донесе решение со кое би му се забранило на Димовски да го застапува како претседател ССМ се до правосилно завршување на управниот спор.

Управниот суд, појаснуваат од синдикатот, одлучи дека тужбата е неоснована и во делот на посебниот предлог со кој Живко Митревски бара овој суд да донесе решение за времена мерка со кое се забранува лицето Дарко Димовски да се претставува и да го застапува ССМ како Претседател до правосилно завршување на управниот спор.

– Судот најде дека нема услови за определување на времена мерка во смисла на член 15 став 1 во врска со член 14 став 2 од Законот за управните спорови. Со вака донесената Пресуда уште еднаш се потврдува дека м-р Дарко Димовски е легитимно избран за в.д претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија на седницата на Советот на ССМ од 13.11.2016 година со поддршка од мнозинството од членовите на Советот на ССМ. Со оваа пресуда завршуваат и манипулациите на членовите на синдикатите здружени во ССМ и манипулациите на јавноста од страна на Живко Митревски, се наведува во соопштението од ССМ.