Кризен менаџмент

Пишува: Емил Димитриев Актуелна и многу често спомнувана тема е управувањето со кризи или кризниот менаџмент. Глобално, човештвото од одамна, а сигурно и во иднина, ќе...

Вредности и политика

Подолг период нашево општество на политички план функционира со висока тахикардија, просто зачудувачки како преживува. Речиси на дневна основа се креираат афери и скандали кои прогресираат...

Револуции

Автор: Емил Димитриев За релативно краток период во Македонија на општествен план се случија многу турбулентни процеси, се одиграа многу драми, со различен жарн, од комедии...

Емил Димитриев не сака техничка Влада со долг стаж како неговата

Овој профил на влада единственото оправдување за своето постоење го црпи од ниското ниво на демократија и силното влијание на политиката врз институциите. Во нормални околности, до крај не сум сигурен од потребата на техничка влада“, вели првиот преоден премиер