Владата ja разгледува пресудата од Арбитражниот суд во Париз, побаруваната сума може да биде предмет на понатамошни договарања

Согласно пресудата, отштетното побарување што е досудено од Арбитражниот суд во Париз е за 50 отсто пониско од првичното барање, односно отштетното побарување пресудено од судот...