Согласно пресудата, отштетното побарување што е досудено од Арбитражниот суд во Париз е за 50 отсто пониско од првичното барање, односно отштетното побарување пресудено од судот во Париз, е 21,5 милиони евра. Тоа значи дека нашиот адвокатски тим се изборил за преполовување на првично бараниот износ, вели советникот за енергетика во Владата, Виктор Андонов.

Може да напоменам, додаде, дека и оваа сума може да биде предмет на понатамошни усогласувања или договарања како што тоа е направено во 2008 година, кога е постигнат договор за порамнување.

Арбитражниот суд во Париз пресуди против Македонија во спорот во кој некогашната грчка компанија „Хеленик петролеум“, а сега „Хеленик енерџ“, ја тужи нашата држава за непочитување на договорот за продажба на ОКТА, со кој Владата на Љубчо Георгиевски во 1998 година се обврзала во наредните 20 години на годишно ниво да купува 500 000 тони нафта.

Дека пресудата е пристигната денеска потврди и соработникот за енергетика во Владата Виктор Андонов.

„Пресудата е пристигната во Владата претходните два-три дена. Тоа е процес во кој Република Северна Македонија е тужена страна од страна на ‘Елпет’ од Република Грција, а поврзан со обврските од купопродажниот договор на Рафинеријата ОКТА и се однесуваат на обврските кои ги има во тој договор, односно за годишен откуп на минимални количини на мазут“, изјави Андонов на денешната прес-конференција во Владата одговарајќи на новинарско прашање.

Вкупното отштетно побарување од „Елпет“ кон Република Северна Македонија, додаде Андонов, заедно со каматите изнесува 42 646 илјади евра.

„Согласно пресудата отштетното побарување кое е досудено од Арбитражниот суд во Париз е за 50 отсто пониска од првичното барање, односно отштетното побарување, пресудено од судот во Париз, е 21 478 797 евра. Тоа значи дека нашиот адвокатски тим се изборил за преполовување на првично бараниот износ. Во моментот адвокатскиот тим ‘Дехерт’, кој е ангажиран од Владата и не застапува, ја разгледува и ја анализира пресудата. По завршување на тој процес, заедно со координативното тело од Владата кое е задолжено за арбитражните постапки ќе предложат на Владата соодветни чекори кои треба да се преземат во однос на објавувањето на пресудата“, нагласи Андонов.

Околу информациите дека овие побарувани средства ќе бидат инвестирани во нафтоводот каде Владата има 20 отсто и дека тоа ќе значи истиснување на Владата и промена на сопственоста, Андонов рече дека тој процент акции кои се наоѓаат во претпријатието „Нафтовод“, кое е заеднички формирано, произлегува од пресудата во 2008 година во која беше задолжена „Елпет“ да формира заедничко претпријатие за нафтоводот кој го изградија, а во кој 20 отсто ќе припаднат на Владата.

„Во овој момент не се разговара за такви активности бидејќи се чека да заврши овој период по објавување на пресудата. Меѓутоа, можам да напоменам дека и оваа сума може да биде предмет на понатамошни усогласувања или договарања како што тоа е направено во 2008 година, кога е постигнат договор за порамнување. Пресудената сума во Париз била намалена за околу 40 отсто. Во периодот што следува ќе има официјална информација и преземените чекори од страна на Владата“, рече Андонов.