Водечки современи писатели од регионот, Јерговиќ, Томиќ, Ќорвезироска, Божовиќ – меѓу гостите на 9. „ПРО-ЗА Балкан“

На 20 септември, ќе се одржи жтркалезна маса на темата „Литературата во време на пост-вистината“ Деветмина писатели, издавачи, уредници од регионот и пошироко ќе бидат гости...