Имот на СФРЈ: Објектот во Атина го поделија С. Македонија и Србија

Според Вељко Одаловиќ, генерален секратар во српското Министерство за надворешни работи и претставник во Мешовититот комитет за распределба на дипломатскиот и конзуларниот имот на поранешната држава, останува да се донесат одлуки за четири големи комплекси во Бразил, во Етиопија, во Индија и во Русија кои не може да бидат предмет на распределба.