Претседателката на Транспаренси Интернешнл Македонија Слаѓана Тасева ги повика Јавното обвинителство, Финансиската полиција, Судскиот совет да ги испитаат сите незаконитости во постапката за стечај во Фени Индустри,  а од стечајната судијка побара да го отфрли Планот за реорганизација на стечајниот должник како нанавремено доставен.

Планот за реорганизација доставен од фондот регистриран на Бахамите – Глобал Спешал Опортјунитис ЛТД, бил поднесен  до Основниот суд Велес 73 дена по одржувањето на Извештајното собрание односно 12 дена по утврдениот рок за поднесување на Планот. Поради ова, стечајниот судија требало да го отфрли Планот поради формална повреда на Законот за стечај. Истиот ден, кога бил поднесен Планот до Основниот суд, одборот на доверители во состав Глобал Спешал Опортјунитис ЛТД, Цементарница Усје, Тав Македонија, Раде Кончар дале позитивно мислење за Планот за реорганизација, освен директорката на УЈП која гласала против.

„Во овој случај, не само што постои привилегиран сукцесор доверител кој инаку е фонд кој во моментов го има Фени под рента, туку со планот се предвидува и една цела група на доверители да не биде надоместена“ рече Тасева.

Претседателката на Транспаренси вели дека во приватизацијата на Фени, станува збор за проблем што е многу поголем од Скопје 2014 и по обем и пари и по штета за Република Македонија.

„ Затоа укажуваме денеска да се обрне внимание, затоа што утре ќе биде доцна. Очекувам, ако вака остане состојбата, дека Фени нема да трае подолго од септември или декември оваа година. Тие вработени ќе останат на улица. Овој гигант ќе биде прогласен за нерентабилен и Република Македонија ќе го изгуби Фени“ рече Тасева.

Таа ја коментираше и изјавата на вицепремиерот Анѓушев кој кажа дека Транспаренси треба да утврди како биле направени милионските долгови во Фени кои доведоа до стечај на комбинатот.

„ Тоа нека го утврдат институциите кои ги контролираат оние кои денеска се на власт. Наша работа е да ја следиме работата на оваа влада. Тоа никогаш не и се допаѓало на ниту една влада. Наше е и денеска да не се краде, рече Тасева.

За продажбата на Фени,  Транспаренси поднесе  кривични пријави против стечајниот управител и стечајната судијка за злоупотреба на својата положба затоа што  не го стопирале потпишувањето на договорот со фондот од Бахамите на кој наместо потпис од физичко лице,  бил наведен само број на пасош од странска земја. Освен што се крие сопственикот, од  Трансапаренси велат дека  дека договорот е „нерамноправен“ и со него се овозможува значителна имотна корист на фирмата со оглед на високата цена на никелот на светските берзи и користење на резервите на руда од комбинатот.