Министерот за правда, Никола Тупанчески  оствари повеќе билатерални средби во рамките на Регионалната конференција „Култура на интегритет-зајакнување на антикорупциските мерки“ која се одржува во Шибеник, Хрватска.

Тупанчески се сретна со Валтер Кемп, директор на Канцеларијата на Глобална иницијатива во Виена, задолжен за Западен Балкан и амбасадорот Угљеша Звекиќ, задолжен за развивање на проекти од областа на антикорупцијата. Беше заклучено да се развие натамошниот дијалог меѓу владите на земјите од ЈИЕ и граѓанското општество, потенцирајќи ја притоа важноста од градење на културен дијалог кој е нераскинлив дел од културата на идентитет. 

Тупанчески се сретна и со министерот за правда на БиХ, Јосип Грубеша. Двајцата министри ја нагласија досегашната соработка како значајна основа за проширување и подобрување на рамката на истата меѓу двете земји преку активности на размена на искуства и најдобри пракси во повеќе области од надлежност на Министерствата, а особено во делот на подготовката на националните стратешки документи и обезбедувањето имплементација на активностите предвидени со реформските процеси со правосудствата на Северна Македонија и БиХ.

Регионалната конференција беше искористена и за одржување билатерална средба меѓу нашиот министер за правда и шефот на Секретаријатот на Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ), Десислава Готскова. На средбата беше дискутирано за можностите за обезбедување на институционална поддршка на земјите кои се дел од РАИ, но и аспектите со кои е опфатена соработката, ангажманот и придонесот на нашата земја во РАИ, имајќи го предвид значењето од одржување и зајакнување на регионалниот пристап во реализација на мерките и активностите за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како и афирмирање на интегритетот во правосудствата на земјите од Западен Балкан кои се членки на РАИ.