Ако знаењето е сила, знаењето е моќ, тоа подразбира квалитетно образование кое ќе се добие изучувајќи го во современи стандарди. Но на само неколку километри од центарот на главниот град, во Горно Нерези, учениците се стекнуваат со знаење во нешто што наликува на скривница.

Саби Демири, жител на Нерези, вели ова училиште е изградено 1937 година а пуштено во употреба 1942, и оттогаш наваму една цигла не е променета од страна на државата.

И покрај директните ветувања кои градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски им го дал на мештаните, дека ќе направи ново училиште, се чини заборавил на своето ветување. Од општина Карпош велат ингеренциите за градење на нови училишта и инвестиционо оддржување на постојните,е  исклучиво во надлежност на Министерството за образование и наука.

Математиката и природните науки од 2014 година учениците од прво, второ и трето одделение почнаа да ги учат според Кембриџ наставните програми. Но што вреди истата кога во самиот импровизиран објект проблем се и зимските денови, кога не може да се затопли просторот во кој се изучуваат А,Б,В и останатите букви од азбуката.

Мештаните велат, учителката која им е посветена на учениците, врши и дополнителни функции како чистачка.

Во 2012 година, по 5 децении, како што се вели во биографијата на училиштето „Братство“, благодарение на иницијативата и финансиската помош од Општина Карпош како и на големиот ентузијазам на Градоначалникот Стевчо Јакимовски, се случила комплетнa изградба на училиштето во во општината, не и на паралелниот образовен објект во Горно Нерези.