Уставниот суд на денешната седница не поведе постапка за оценување на уставноста на Иницијативите на Министерството за локална самоуправа и Светскиот Македонски Конгрес, за продолжување на мандатот на градоначалниците.

Уставните судии едногласно одлучиле дека Судот не е надлежен да одлучува за правни ситуации кои не постојат, бидејќи, како што рече судијата известител Елена Гошева, тоа е во исклучива надлежност на закондавецот, односно на Собранието, и покрај тоа што е неспорно дека постои правна празнина, бидејќи не се предвидени механизми што да се прави кога локалните избори не можат да се одржат во законските рокови.

Мандатот на градоначалниците и советниците истекува на 15 мај.

Заедницата на единици на локалната самоуправа (ЗЕЛС) апелираше и сугерираше Парламентот на Република Македонија, итно и без одлагање, а најдоцна до петок оваа недела, да изнајдат решение за мандатите на градоначалниците и општинските совети.

Во иницијативите  се бараше да се укинат два члена од Законот за локална самоуправа со што би им се овозможило на градоначалниците да останат на функцијата се до одржувањето на локалните избори.