Вработените во редакциите на „Вест“, „Дневник“ и „Утрински весник“ утре во 10 часот почнуваат со најавениот прекин на работа.

„Со оглед дека во изминативе 15 дена менаџментот не покрена постапка за помирување и ниту еднаш не покажа иницијатива за средба со претставниците на штрајкувачките одбори сметаме дека се исцрпени сите рокови за решение кое би ја поништило или ставило одлуката за штрајк во мирување“, пишува во дописот од вработените до менаџментот на МПМ.

Вработените во „Дневник“, „Утрински весник“ и „Вест“ велат дека и покрај сите нивни инсистирања за разговори со менаџментот, како и дадениот рок за медијација од 15 дена, немало никакви преговори, ниту обиди да се промени одлуката за штрајк.

„Шрајкот почнува и првите два дена ќе трае по четири часа, а веќе од понеделник тој ќе трае и по шест часа. Ние и натаму сме отворени за разговори и преговори, се разбира доколку постои заинтересираност од другата страна. Она што е битно е дека весниците ќе излегуваат, но кога и во каква форма ќе зависи и од уредништвото и повторно од менаџментот на компанијата“, вели Љубиша Станковиќ, претседател на синдикатот на „Утрински весник“ и член на Извршниот одбор на ССНМ.

Вработените во овие три весници, кога го најавија штрајкот бараа исплата на декемвриската  и јануарската плата и хонорари до 15 јануари, како и информација за плановите на менаџментот во следните 6 месеци. Во меѓувреме заостаната плата за декември им беше исплатена на вработените, но тие сметаат дека нивното барање е делумно исполнето.